Politika společnosti MaRfinal s.r.o.

Firma MaRfinal s.r.o. byla založena v roce 2000 a během krátké doby se stala jednou z nejlepších v oblasti měření a regulace. To vše je dáno nejen odborným kolektivem zaměstnanců, ale i pevně stanovenými cíly a pravidly. Naším hlavním cílem je vyhovět každému zákazníkovi a nabídnout mu řešení navržené přímo namíru za přijatelnou cenu.

Naše další cíle:

- Stát se vyhledávaným obchodním partnerem v oblasti měření a regulace.
- Každou ukončenou zakázku předávat vždy jen po provedení předepsaných zkoušek.
- Jednoznačně stanovit odpovědnost všech zaměstnanců společnosti za jakost své práce.
- Zvyšovat znalosti, odbornou úroveň a kvalifikaci zaměstnanců.
- Dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí.
- Minimalizovat negativní dopady vlastních činností na životní prostředí.
- Snižování energetické náročnosti a zároveň zvyšování využití všech surovin a materiálů.
- Společnost se zavazuje k prevenci znečišťování životního prostředí.
- Do našich snah o ochranu životního prostředí zapojit i naše obchodní partnery.


Komentáře nejsou povoleny.