Služby

Programování řídících systémů

Jednou z našich hlavních činností je programování řídicích systémů. Tato činost se skládá z vytvoření programu ve vývojovém prostředí daného řídicího systému, implementace programu do PLC a odzkoušení při realizaci. Na žádost zákazníka případně vytvoření dispečerského pracoviště.

Specializujeme se především na vývojové prostředí řídicích systémů AMiT, Siemens, Honeywell,  případně zajistíme naprogramování dalších systémů dle potřeb zákazníka.

Pro realizaci dispečerských pracovišť používáme  vývojový software ControlWeb, pro jednodušší aplikace webový terminál AMiT.

Projektování, konzultační a poradenská činnost

Provádíme technické návrhy řešení automatizace technologických zařízení, a řízení budov. Vytváříme, případně zpracováváme již hotové projektové dokumentace včetně kopletní realizace. Poskytujeme technickou konzultaci a poradenství v oblasti měření a regulace, řízení technologickcý procesů a navrhujeme optimalizace dle přání zákazníka.

Servis

Součástí služeb je i zabezpečení servisu, a to nejen pro námi dodané systémy. Servisní činnost může mít řadu podob, od prosté opravy na vyzvání zákazníka, přes poskytování delší záruční lhůty, až po smluvní převzetí péče o provozuschopnost produktu po dobu jeho životnosti. Poskytuje servis jak na dodávaný Hadware tak i na Softwarové odladění aplikace dle požadavků zákazníka.

Pravidelný servis

Nabízíme svým zákazníkům možnost uzavření Servisní smlouvy o poskytování servisu na dodané produkty. Možnost uzavření servisní smlouvy je nabízena zákazníkovi individuálně podle charakteru zakázky. Dle podepsané smlouvy pak probíhají prohlídky, dle předem stanoveného harmonogramu a v odpovídajícím rozsahu. V případě jakéhokoliv problému jsme schopni zasáhnout  do 24 hodin, případně v kratším časovém horizontu podle druhu uzavřené servisní smlouvy

Objednaný servis

Nabízíme také servis na objednání. V případě jakéhokoli problému nás může zákazník kontaktovat a domluvit si servisní prohlídku či jiný zásah na svém zařízení. Takto objednané servisní zásahy provádíme z pradivdla do týdne, nebo v kratší době po bližší domluvě.