Výroba rozvaděčů

Vyrábíme a dodáváme všechny druhy rozvaděčů pro napětí do 1000 V. Rozvaděče kompletujeme podle zadání zákazníka nebo dle námi zhotovené projektové dokumentace. Používáme převážně oceloplechové nebo plastové skříně firmy Schrack, ale jsme schopni dodat i skříně jiných výrobců vždy dle přání zákazníka. Do skříní a  jsou osazovány přístroje dle projektové dokumentace  od renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců. Vodiče jsou ve svorkovnicích a svorkách přístrojů označovány popisy a v rozvaděči vedeny v plastových lištách dle dokumentace pro  maximální přehlednost. Výroba rozvaděčů probíhá v souladu s ISO 9001/2000 a je postupováno dle  platných norem IEC a ČSN. Všechny rozvaděče jsou podrobeny důkladné výstupní kontrole. Většina z nich poté prochází  simulovanou provozní zkouškou přímo na dílně. Každý rozvaděč je opatřen výrobním štítkem a je k němu přiložena veškerá výrobní a projektová dokumnetace, včetně protokolu o kusové zkoušce. Na námi vyráběné elektrické rozvaděče nízkého napětí jsme obdrželi certifikáty od EZÚ v Praze.

Nabízíme:

– Projektování rozvaděčů dle požadavků zákazníka
– Výrobu rozvaděče podle projektové dokumentace (buď zákazníkem dodané nebo námi -vyhotovené)
– Dopravu námi vyrobených rozvaděčů přímo k zákazníkovi
– Odbornou instalaci a zapojení rozvaděče
– Úpravu či doplnění rozvaděče přímo u zákazníka
– Záruční a pozáruční servis u zákazníka